Üyelik Sözleşmesi | DNZGame

Üyelik Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Sitemizde sunduğumuz hizmetlerden daha iyi faydalanabilmeniz adına işbu sözleşme ile gerekli kurallar aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZ, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZ VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZ VE ONAYLADIĞINIZ, KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETTİĞİNİZ VAR SAYILACAKTIR.
 
1. Taraflar
•    DNZ GAME    : www.dnzgame.com isimli alan adını temsil eden D.N.Z. Bilişim Teknolojileri Ltd. şirketini
•    Kullanıcı/Üye    : DNZ GAME sitesine üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşmesi olarak anılacaktır) yukarıda belirtilen taraflar arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve Sözleşmenin, ilgili Site'nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
2. Tanımlar
•    Site: www.dnzgame.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi
•    Ödeme Aracı: Bakiye yüklemek ve ödeme göndermek için kullanılan aracı firmadır.
•    Kazanç: DNZ GAME’e veya Üye’lerine mal veya hizmet satılması karşılığında elde edilmiş bakiye tutarının tamamı.
 
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
•    Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
•    Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak DNZ GAME tarafından hazırlanan tüm metinler ve yapılan açıklamalardır.

Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak DNZ GAME tarafından açıklanan her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve DNZ GAME tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır.

Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Site'ye üye olabilmek için,reşit olmak ve DNZ GAME tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, DNZ GAME tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Mağaza Açma ve İşletme Koşulları
•    Mağaza açmak isteyen Üye DNZ GAME Kimlik Doğrulama Sistemi (6. madde) ile bilgilerini doğrulamak zorundadır.
•    Mağaza olarak işlem yapabilmek için Üye’nin akli dengesinin yerinde olması gereklidir.

6. Kimlik Doğrulama Sistemi
Kullanıcılar DNZ GAME’ın bazı hizmetlerinden faydalanabilmek için kimlik doğrulaması yapması gerektiğini bilir. Kulanıcı sadece DNZ GAME ın kendi kimlik doğrulama sistemi üzerinden o anda çekilip gönderilen evrakların kabul edileceğini ve farklı kanallardan gönderilen evrakların kabul edilmeyeceğini bilir.

Kullanıcının gönderdiği evrak aşağıdakileri içermelidir; kullanıcının kendisi, kullanıcının kendisine ait kimlik, ehliyet veya pasaportu, üzerinde www.dnzgame.com ve evrakın gönderildiği günün tarihini içeren bir kağıt.
 
7. Hak ve Yükümlülükler
 7.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
•    Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
•    Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, DNZ GAME’ın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple DNZ GAME her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
•    Kullanıcı'ların Kullanıcı ismi, şifre v.b. güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden DNZ GAME 'ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
•    Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. DNZ GAME, Kullanıcı'lar tarafından DNZ GAME 'a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
•    Kullanıcı'lar, DNZ GAME 'ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
•    DNZ GAME ın sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, DNZ GAME ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla DNZ GAME  ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
•    DNZ GAME Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.2. DNZ GAME 'ın Hak ve Yükümlülükleri
•    DNZ GAME Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. DNZ GAME bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
•    DNZ GAME,Site üzerinden, başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar a sadece referans kolaylığı nedeniyle DNZ GAME tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında DNZ GAME ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
•    DNZ GAME Site'de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
•    DNZ GAME Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Kullanıcı'lar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. Kullanıcı'lar ve DNZ GAME hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
•    Site’deki ürünlerin fiyatlarındaki tipografik hatalardan DNZ GAME sorumlu değildir.
•    DNZ GAME’da satılan tüm ürünlerde anlık fiyat değişiklikleri olabilir böyle bir durumda kullanıcı için geçerli olacak fiyat ödeme yaptığı andaki değil sipariş verdiği andaki yazan fiyat geçerlidir.
•    Sitede yer alan ilandaki tüm içerik ve resimler yüklendiği andan itibaren DNZ GAME’e aittir ve DNZ GAME bu içerik ve resimleri istediği gibi kullanma/kullandırtma hakkını saklı tutar.
•    Satış işleminin tarafı olmayan DNZ GAME, alım satım sürecinin ödeme aşamasında alıcı ve satıcıya DNZ GAME Güvence Sistemi sağlar. Satıcıya malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar.
•    DNZ GAME, Kullanıcıların hesaplarını koruyabilmeleri için kendilerine çeşitli güvenlik önlemi imkanı sunmaktadır. Bu imkanları kullanıp kullanmamak Kullanıcının kararıdır. Bu sebepten dolayı Kullanıcı’nın ihmali ile hesabının çalınması ve yetkisiz herhangi bir işlem yapılması sonucunda doğabilecek olumsuzluklardan DNZ GAME sorumlu değildir.

8. Bakiye Yükleme ve Harcama Koşulları
Kullanıcılar ATM’den kartsız işlem veya internet bankacılığı üzerinden HAVALE/EFT olarak gönderilen ödemelerin bildirimlerinin yapılması gerektiğini aksi halde bildirimi yapılmayan ödemenin hesabına geçmeyeceğini bilir. Bu sebepten dolabilecek mağduriyetlerden DNZ GAME sorumlu tutulamaz.

Kullanıcılar ödemelerden sonra Banka Dekontları, Bankamatik fişleri gibi belgeleri saklamakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi halinde DNZ GAME tarafından telep edilebilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarda DNZ GAME yapılan ödemelerle ilgili sorumlu değildir.

Kullanıcı’nın yatırdığı ve bildirdiği ücretler hesabında dijital bakiye olarak gözükür ve Kullanıcı bunu istediği zaman, istediği kadarını harcayabilir, saklayabilir. Bakiye olarak eklenen ücret herhangi bir harcama veya satış yapılmadan zamanla kendiliğinden artmaz veya eksilmez.

Kullanıcı’nın bakiye yükleme işlemleri sırasında Ödeme Aracı firma kullanılır ve bu yüklemeler sırasında yaşanılacak gecikmelerden doğabilecek maddi veya diğer zararlardan DNZ GAME sorumlu tutulamaz.

Gerçek para karşılığında dijital bakiye eklenmesi sonucunda DNZ GAME gerek gördüğü takdirde güvenlik amacıyla ödeme dekontu yanında ödeme yapan kişiye ait kimlik resmi , ehliyet resmi, adına kayıtlı fatura gibi ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu bilgi ve belgeler Kimlik Doğrulama Sistemi‘nde (6. madde) belirtildiği şekilde alınır ve sadece Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni şartlarına tabi olarak kullanılabilir.

Kullanıcı’nın hesabına eklenen dijital bakiye Türk Lirası (TL) cinsinden işlem görmektedir. Döviz cinsi hesaplardan yapılan kart ödemelerinde Kullanıcı’nın hesabından çekilen döviz tutarı ödeme yaptığınız bankanın güncel kuruna göre banka tarafından belirlenir. Bu tarz ödemelerde bankanızın uygulayacağı komisyon ve diğer işlem ücretlerinden DNZ GAME sorumlu değildir.

Kullanıcı ödediği tutar karşılığı olan dijital bakiyeyi sadece site içerisinde alışveriş yapmak amacıyla kullanabileceğini ve bu bakiyeyi kısmen ve/veya tamamen banka hesabına çekemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Kazanç Harcama ve Çekim Koşulları
Kullanıcılar elde ettikleri Kazanç’lar ile site içerisinde harcama yapabilmek için DNZ GAME Kimlik Doğrulama Sistemi (6. madde) üzerinden evrak göndermesi gereklidir. Bu koşula sahip olmayan Kulanıcılar Kazanç’ları ile siteden herhangi bir mal veya hizmet satın alamaz.

DNZ GAME Kazanç karşılığı olan bakiyeyi, yalnızca DNZ GAME sistemine kayıt edilebilen banka hesaplarına ödemektedir.

Kullanıcı ödemenin gönderileceği hesabın bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde kayıt edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bilgilerin eksik veya hatalı verilmesinden dolayı doğabilecek maddi kayıp veya gecikmelerden DNZ GAME sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, güvenlik sebepleri dolayısıyla yalnızca kendilerine ait olan banka hesaplarına ödeme talebinde bulunabilir.

DNZ GAME gerekli gördüğü noktalarda Satıcı’nın elde ettiği gelirleri bloke edebilir ve Satıcı’nın hesabını incelemeye alabilir. Bahsi geçen bloke en fazla bir hafta olabilir. Bu sürenin uzatılması ve incelemenin devamı hakkını DNZ GAME saklı tutar.

10. Para İadesi
Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içersinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi durumunda para DNZ GAME tarafından sistemdeki hesapta tutulacak olup talep edildiğinde iade edilecektir. Diğer bir deyişle istenilen mal veya hizmetin tedarik edilememesi durumunda Kullanıcı’nın iade talep etmesi halinde DNZ GAME bakiyeye karşılık gelen ücret 5 gün içerisinde iade edilecektir. İadenin tamamlanmasında Ödeme Aracı firmanın veya Bankanın sebep olabileceği gecikmelerden DNZ GAME sorumlu değildir.

Kullanıcı’nın istediği içeriğin satılmış olması veya muhtelif bir sebepten dolayı siparişi iptal edilmesi durumda, Kullanıcı’nın iade talep etmesi halinde DNZ GAME bakiyeye karşılık gelen ücreti iade etmekle yükümlüdür.

Ücret iadesi koşullarının sağlanması için Kullanıcı’nın istediği mal veya hizmete eş değer bir içeriğin DNZ GAME da olmamaası gerekmektedir. Bu durum DNZ GAME tarafından kontrol edilir ve iade kararı DNZ GAME tarafından verilir.

Kullanıcı, DNZ GAME üzerindeki üyeliğe bakiye olarak yansımayan ödemelerin iade süreçlerinin ödeme sırasında kullanılan Ödeme Aracı firma tarafından yapılacağını bilir. Bu sebepten dolayı bu aşamadaki ödemelerin iadesini Ödeme Aracı firma ile iletişime geçerek kendisinin ileteceğini kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, yapılan ödemenin iade edilebilmesi için gerçekleşen ödeme miktarının tamamının bakiyesinde kullanılmamış olarak durması gerektiğini bilir ve ödemelerde kısmi iade alamayacağını farkındadır.

Mobil Ödeme, Prepaid Kart ile yüklenen bakiyelerin  iade edilmesi mümkün değildir. Banka yolu  havale ,eft , şube içi ödeme , mobil ödeme , atm kartsız işlem ile ödeme bu yollarla yüklenen bakiyelerin iadeleri sadece ödeme yapan kişi adına kayıtlı bir banka hesabına yapılabilmektedir, aksi mümkün değildir. Sitede  oyun parası , oyun içi eşya satışları ile kazanılan bakiyelerin istenilen bir banka hesabına çekilmesi mümkündür.

11. Mal veya Hizmet İade ve İptal Koşulları
Mal veya hizmetin ayıplı, kullanılmış, işlevsiz olması halinde mal veya hizmet eğer mümkünse iade alınır. Bunun dışındaki iade, değişim veya iptal işlemleri DNZ GAME’ın kendi inisiyatifindedir.

Satıcı, Site üzerinde satılan ancak belirlenen süreler içerisinde teslimatı başlamayan veya alıcının kabul etmemesine rağmen ertelenen işlemlerin ihtara gerek olmaksızın iptal edileceğini kabul ve taahhüt eder.

Site üzerinde satılan mal veya hizmetin ilanda belirtilen özelliklerde olmaması halinde alıcının talep etmesi durumunda DNZ GAME Satıcı ile iletişime geçip siparişin iptal sürecini yönetmekle yükümlüdür.
 
12. Oyun Kodlarının Hatalı ve İllegal şeklide Kullanımı veya Teslim Edilen Oyun Paraları
•    Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda DNZ GAME yeni kod yollamakla yükümlü değildir.
•    Oyun parası siparişlerinizde ulaşabilecek tüm hatalardan DNZ GAME sorumlu değildir.
•    DNZ GAME 'da satılan epin kodlarının oyundaki karşılıklarında oyun firmalarının yaptığı değişiklikler nedeni ile farklı değer yüklenir ise DNZ GAME 'ın bu konuda herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Teslim edilen kodların DNZ GAME a iadesi mümkün değildir

13. Fikri Mülkiyet Hakları
Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm elemanları ve DNZ GAME ‘ ın telif haklarına tabi çalışmaları DNZ GAME Ltd'e ait olarak ve/veya DNZ GAME tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, DNZ GAME Hizmet'lerini, DNZ GAME bilgilerini ve DNZ GAME ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının DNZ GAME 'in Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez.  Aksi takdirde, bu işlemi gerçekleştirenler; lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı DNZ GAME 'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. DNZ GAME ın, DNZ GAME Hizmet'leri, DNZ GAME Ltd bilgileri, DNZ GAME telif haklarına tabi çalışmalar, DNZ GAME ticari markaları, DNZ GAME ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

14. Sözleşme Değişiklikleri
DNZ GAME tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

15. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, DNZ GAME, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek DNZ GAME’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, uluslararası salgın (pandemi), isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

16. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

17. Sözleşmenin Feshi
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

DNZ GAME Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, DNZ GAME 'ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,
b Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını baskasına kullandırması
c Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

 • GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

  GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

  Kolay ve güvenli ödeme yöntemiyle tek tıkla alışverişini tamamla!

 • HIZLI TESLİMAT

  HIZLI TESLİMAT

  Tüm alışverişlerinizde 7/24 otomatik, hızlı teslimat garantisi!

 • UYGUN FİYAT

  UYGUN FİYAT

  En uygun ve güncel fiyat fırsatları hizmetinizde!

 • MEMNUNİYET

  MEMNUNİYET

  Maximum müşteri memnuniyeti ile iyi alışverişler dileriz